Expertise

Insolventierecht

Affluo behartigt de belangen van zowel schuldenaar als schuldeiser in alle insolventie- en beslagprocedures.

01

Expertise

Intellectuele eigendom

Affluo beschikt over uitgebreide expertise in de bescherming van merken, auteurs- en naburige rechten, software, databanken, domeinnamen en andere creaties of intellectuele scheppingen en verleent strategisch advies omtrent de exploitatiemethode die best aanleunt bij uw visie en doelstellingen.

02

Expertise

Mode, Kunsten, media & entertainment

Als speler in de creatieve industrie zijn uw nieuwe ontwikkelingen uw meest waardevolle troef.

03

Expertise

Privacy, gegevensverwerking & informatieveiligheid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en sectorspecifieke wet- en regelgeving leggen aanzienlijke beperkingen op.

04

Expertise

Informatie & communicatietechnologie

We adviseren organisaties, waaronder ICT-leveranciers, banken, verzekeringsondernemingen, nutsondernemingen, ziekenhuizen en mediamaatschappijen bij het uitwerken van hun contractuele vereisten in offerteprocedures.

05

Expertise

Fusies en overnames

Affluo heeft een sterke Belgische en internationale M&A-praktijk

06

Expertise

Legal project & legal interim management

De advocaten van Affluo kenmerken zich door hun ondernemerszin.

07

Expertise

Vennootschaps & verenigingsrecht

Affluo adviseert u over alle aspecten van het vennootschaps- en verenigingsrecht, waarmee u als vennootschap, vereniging, aandeelhouder of bestuurder wordt geconfronteerd.

08

Expertise

Ondernemingsrecht

Affluo heeft de ambitie om uw one-stop-shop te zijn in het ondernemingsrecht.

09

Expertise

Bemiddeling

(Buiten)gerechtelijke procedures zijn uit hun aard vaak zinloos en duur, slepen (te) lang aan en zorgen bovendien voor een voortdurende staat van onzekerheid. Waarom denkt u niet aan bemiddeling?

10