Expertise

Mode, Kunsten, media & entertainment

Als speler in de creatieve industrie zijn uw nieuwe ontwikkelingen uw meest waardevolle troef. Affluo gidst u door het complexe wettelijk kader dat van toepassing is op uw productie, voorstelling, vormgeving, artistieke creatie of collectie en ondersteunt u bij juridische, commerciële en strategische keuzes.

Wij bepalen samen met u de gepaste beschermings- en exploitatiewijze, aangepast aan de noden van uw bedrijf en de gebruiken in de creatieve sector, die we door onze uitgebreide praktijkervaring in de diepte kennen en begrijpen.

Wij staan u bij met advies omtrent de bescherming van uw ideeën, de praktische uitwerking en ontwikkeling ervan (denk hierbij aan licenties, ontwikkelings-, samenwerkings- en coproductieovereenkomsten), alsook bij de keuze en uitwerking van de meest voordelige exploitatiewijze.  Wij ondersteunen u bij onderhandeling en opvolging van uw overeenkomsten, zowel nationaal als internationaal. Wij streven hierbij steeds een waarde creatie na voor alle betrokken partijen en hechten bijzonder belang aan de maatschappelijke waarde van de creatieve sector.  

Onder meer volgende aspecten behoren tot ons expertisedomein:

  •  Samenwerkingen en producties in de creatievesectoren, bvb. inzake grafische vormgeving, fotografie, muziek, kunst en mode;
  • Alle juridische aspecten van audiovisueleproductie en exploitatie;
  • Collectief beheer (advies en in kaart brengenvan risico’s en opportuniteiten voor het creatieve team, overeenkomsten metrechthebbenden, gebruikers en collectieve beheersvennootschappen, e.d.m.);
  • VR en videogaming (van contracten met auteurstot bescherming van uw merken, modellen en decors en de licentie ofdistributieafspraken met uw verdelers en/of eindgebruikers);
  • Opmaak van algemene voorwaarden;
  • Opmaak van ontwikkelings- enlicentieovereenkomsten;
  • Portretrecht;
  • ...