Expertise

Privacy, gegevensverwerking & informatieveiligheid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en sectorspecifieke wet- en regelgeving leggen aanzienlijke beperkingen op met betrekking tot verwerking van bepaalde data en informatie, vooral ten aanzien van persoonsgegevens. Deze  vaak specifieke verplichtingen of aanbevelingen op het vlak van informatieveiligheid, wordt meestal gehandhaafd door (administratieve) geldboetes en andere sancties. De veelvoud van regelgeving maakt het steeds moeilijker om door de vele bomen het bos te zien.

We kunnen u bijstaan bij de uitwerking van strategieën en praktisch advies met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en informatieveiligheid en het verrichten van technische en administratieve formaliteiten. Dit laat u toe om de naleving van de regeling (compliance) als een reputatieversterkend middel te gebruiken op de markt. We doen dit door middel van compliance audits, de redactie en het nazicht van disclaimers, policies en overeenkomsten met betrekking tot gegevensverwerking, advies omtrent de verschillende mechanismen inzake internationale datatransfers, training (het verhogen van gewaarwording m.o.o. compliance), DPO as a service.