Expertise

Intellectuele eigendom

Affluo beschikt over uitgebreide expertise in de bescherming van merken, auteurs- en naburige rechten, software, databanken, domeinnamen en andere creaties of intellectuele scheppingen en verleent strategisch advies omtrent de exploitatiemethode die best aanleunt bij uw visie en doelstellingen.

Wij brengen uw concrete risico’s en opportuniteiten in kaart en begeleiden u zo bij het nemen van de juiste commerciële beslissingen en de keuze van een gepaste beschermingsstrategie. Wij ondersteunen u bij de opmaak, onderhandeling en opvolging van uw overeenkomsten, zowel nationaal als internationaal.

Onder meer volgende aspecten behoren tot onze expertise:

 • Opmaak en onderhandeling van licentieovereenkomsten;
 • Opmaak en onderhandeling van merchandising- en sponsoring contracten;
 • Registratie van merken;
 • Bescherming van knowhow en handelsgeheimen, opmaak en onderhandeling van geheimhoudingsovereenkomsten;
 • Opmaak en onderhandeling van overeenkomsten voor de muziek-, media- en entertainment sector;
 • Overdracht van technologieën en intellectuele eigendomsrechten;
 • Ontwikkeling en licentie van software;
 • Bescherming van databanken;
 • Gebruik van beschermde werken op het internet;
 • Research en development;
 • VR en videogaming;
 • Mode en andere creatieve ontwikkelingen;
 • Naburige rechten;
 • Verbonden juridische aspecten zoals handelspraktijken, distributie, oneerlijke concurrentie, reclamewetgeving, consumentenwetgeving, e.d.m...
 • ...