Onze experts

01

Expertise

Insolventierecht

Affluo behartigt de belangen van zowel schuldenaar als schuldeiser in alle insolventie- en beslagprocedures.

Het kantoor adviseert en begeleidt ondernemingen in moeilijkheden aan de hand van een operationele en boekhoudkundige doorlichting van hun bedrijf. Tevens assisteert het schuldeisers bij de recuperatie van hun vordering op insolvabele zakenpartners.

Ons kantoor staat ondernemers bij met vragen over het faillissement, de vereffening of het voorlopig bewind. We adviseren ook de bestuurders van vennootschappen over de aansprakelijkheidsrisico’s die verbonden zijn aan hun mandaat.