Partner

David Anné

David Anné behaalde een diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2010. Hij is advocaat sinds 2011.

Binnen Affluo verzorgt David het luik van het insolventie- en het zekerhedenrecht. Hij begeleidt ondernemingen in moeilijkheden bij een gerechtelijke reorganisatie of bij de aangifte van faillissement. Eveneens behartigt hij de belangen van schuldeisers die te maken krijgen met insolventieprocedures van hun zakenpartners.

Daarnaast is David actief in het brede handels- en economisch recht. Hij is zeer vertrouwd met procesvoering in alle ondernemingsrechtelijke geschillen. U kan bij hem ook terecht met vragen over de aansprakelijkheid van bestuurders.

David is curator bij de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen. Hij treedt ook geregeld op als vereffenaar van vennootschappen.

+32 495 65 92 32

d.anne@affluo.be