Expertise

Ondernemingsrecht

Affluo heeft de ambitie om uw one-stop-shop te zijn in het ondernemingsrecht. Naast hun specifieke specialisaties zijn al onze advocaten bedreven in alle aspecten van het algemeen ondernemingsrecht. U kunt dus steeds bij ons terecht voor advies en bijstand bij het opstellen en negotiëren van al uw commerciële overeenkomsten.

In geval van geschillen kiezen wij doelbewust het pad van de dialoog en zullen er steeds alles aan doen om gerechtelijke procedures, die uit hun aard vaak zinloos en duur zijn, zoveel als mogelijk te vermijden. Zijn deze procedures toch onafwendbaar, vertegenwoordigen wij u voor hoven, rechtbanken en instellingen voor arbitrage of alternatieve geschillenbeslechting.

U kan steeds bij ons terecht voor de incasso van onbetaalde facturen.

In alle gevallen kan u rekenen op onze pragmatische en kostefficiënte aanpak.