Expertise

Vennootschaps & verenigingsrecht

Affluo adviseert u over alle aspecten van het vennootschaps- en verenigingsrecht, waarmee u als vennootschap, vereniging, aandeelhouder of bestuurder wordt geconfronteerd. Wij staan u bij in de keuze van een geschikte vennootschaps- of verenigingsvorm en zorgen voor de administratieve en juridische afhandeling van de oprichtingsprocedure. Tijdens het vennootschaps- of verenigingsleven stellen wij de notulen van de vergaderingen van de organen op, geven wij advies over goed bestuur, staan wij u bij in geval van statutenwijzigingen en begeleiden wij uw vennootschap of vereniging bij haar groeiplannen.

Onze focus ligt niet alleen op de vennootschapsrechtelijke aspecten van het vennootschapsbestaan, maar ook de contractuele en strategische uitwerking ervan: ook voor de redactie en onderhandeling van aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, joint ventures en andere samenwerkingsvormen, financieringsrondes en bijhorende uitgiften van effecten kunt u bij ons terecht.

Wij begeleiden eveneens de herstructurering, fusie en overname, ontbinding en vereffening van uw vennootschap of vereniging.

De praktijk wijst uit dat het vennootschaps- of verenigingsleven vaak niet zonder conflicten is. Wij staan u bij in alle geschillen tussen aandeelhouders, vennoten of leden, uittreding- en uitsluitingsprocedures en geschillen met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid. Wij kiezen doelbewust het pad van de dialoog en zullen er steeds alles aan doen om gerechtelijke procedures, die uit hun aard vaak zinloos en duur zijn, zoveel als mogelijk te vermijden. Zijn deze procedures toch onafwendbaar, vertegenwoordigen wij u voor hoven, rechtbanken en instellingen voor arbitrage of alternatieve geschillenbeslechting.

In alle gevallen kan u rekenen op onze pragmatische en kostefficiënte aanpak.