Partner

Erwin Jennen

Erwin beschikt over een brede kennis en ervaring binnen het ondernemingsrecht, met een bijzondere focus op het vennootschaps- en verenigingsrecht. Zo adviseert hij over alle aspecten waarmee u als vennootschap, vereniging, aandeelhouder of bestuurder wordt geconfronteerd, van oprichting tot ontbinding.

Zijn focus ligt daarbij steeds op een heldere communicatie en het maken van duidelijke afspraken, teneinde eventuele geschillen te vermijden. Is een procedure toch onafwendbaar, deinst hij er echter niet voor terug om uw rechten voor de hoven en rechtbanken af te dwingen, of u met raad en daad bij te staan in het kader van een alternatieve geschillenbeslechting.

Omwille van zijn pragmatische aanpak en betrokkenheid bij de klant, wordt hij regelmatig gevraagd voor legal project & legal interim management opdrachten. Hij bekleedt tevens diverse bestuurdersmandaten.

Daarnaast is Erwin ook erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Erwin behaalde een master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, evenals een master na master in het vennootschapsrecht.

+32 472 573 622

e.jennen@affluo.be