Website disclaimer

Website disclaimer

1. Algemeen

Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op uw gebruik van de website www.affluo.be. 

De dienstverlening van Affluo is onderworpen aan de algemene voorwaarden.

Affluo.be is een website van Affluo CVBA met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8A+8B, B-1831 Diegem, (België), met ondernemingsnummer 0723.713.337 en BTW BE0723.713.337.

Alle advocaten van Affluo zijn advocaat aan de Balie van Brussel (www.baliebrussel.be – www.barreaudebruxelles.be) of aan de Balie van Antwerpen (https://www.balieantwerpen.be). De deontologische regels die van toepassing zijn op de advocaten van Affluo kunnen worden geraadpleegd op deze websites, in het Nederlands of in het Frans, al naargelang de toepasselijke Balie.

Via de website wordt u algemene informatie verstrekt, die evenwel niet mag worden beschouwd als specifiek juridisch advies. Hoewel grote zorg werd besteed aan de ontwikkeling van de inhoud van de website, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie volledig en accuraat is.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden. Het is aanbevolen om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen voor aanpassingen en bijwerkingen.

2. Aansprakelijkheid

In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Affluo CVBA per schadeverwekkend feit beperkt zijn tot 500 EUR. Affluo CVBA is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans.

3. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

4. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Contact

info@affluo.be


Website disclaimer
Cookie policy
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x