Junior Associate

Hélène De Coster

Hélène De Coster is voornamelijk actief in privacy, gegevensbescherming en ICT-recht. Hiernaast spitst ze zich toe op M&A en vennootschapsrecht. Haar activiteiten bestaan voornamelijk in adviesverlening en contractredactie in deze materies. Ze heeft praktische ervaring opgedaan in advocatenkantoren gespecialiseerd in geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, intellectuele eigendom en ICT-recht.

Hélène studeerde af als Master in de Rechten aan de KU Leuven in 2021. Daarnaast behaalde zij aan dezelfde universiteit ook een diploma als Master na Master in Intellectuele Eigendom en ICT-recht.

Hélène is lid van de Balie van Brussel sinds oktober 2022.

+32 472 01 27 93

h.decoster@affluo.be