Media en entertainment

Als audiovisueel producent, live entertainment-producent of als producent van games werkt u samen met allerlei auteurs, componisten en uitvoerende kunstenaars die bijdragen tot de productie. Wij helpen u met oog voor detail en pragmatiek bij de  volgende aspecten:

Het wettelijke kader dat aan de grondslag ligt van het Belgische auteursrecht is complex. Zeker bij coproducties tussen meerdere partners, nationaal of internationaal, van live entertainment projecten, fictieprogramma’s, animatie- en live action-projecten.

Gemaakte afspraken moeten aansluiten op de richtlijnen van derde financiers.

Risico’s en opportuniteiten met betrekking tot collectief beheer moeten in kaart gebracht worden voor het creatieve team, ernaar strevend conflicten tussen verschillende rechthebbenden, gebruikers én collectieve beheers vennootschappen te vermijden.

De afrekenbasis waarmee royalty’s worden uitgekeerd dient, met oog voor het business model en voor de opgelopen kosten, verfijnd te worden.

De keten van intellectuele eigendomsrechten dient veilig gesteld te worden met het oog op de exploitaties wereldwijd.

Deze aspecten dienen vertaald te worden in heldere coproductie- en andere overeenkomsten, desgevallend rekening houdend met de strikte Belgische tax shelter-regelgeving, indien deze financieringsmethode is gebruikt.

Contact

info@affluo.be


Website disclaimer
Cookie policy
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x