Intellectuele eigendom

Affluo beschikt over veel ervaring met betrekking tot auteursrecht, de bescherming van software en databanken, domeinnamen, merken en de juridische aspecten van open source software. We kunnen u helpen bij het uitwerken van een omvattende strategie voor de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op uw creaties, het begrijpen van de precieze omvang van de bescherming van uw rechten en de handhaving ervan.

We hebben eveneens relevante ervaring in het opstellen en onderhandelen van overeenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, waaronder licenties of overdracht van intellectuele eigendomsrechten,  R&D-overeenkomsten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

Bij Affluo adviseert men zowel individuele bedenkers als cocreatieve teams en ondernemingen die deze talenten exploiteren. Wij inventariseren uw risico’s en opportuniteiten en werken met U een haalbare strategie uit met het oog op waardecreatie voor alle partijen, om daarmee de noodzakelijke contracten of correspondentie uit te werken. Wij ondersteunen u bij onderhandelingen, zowel nationaal als internationaal.

Affluo verstrekt tevens advies in verband met merkenrecht en heeft de nodige contacten om de registratie en administratie van merken op te volgen.

Contact

info@affluo.be


Website disclaimer
Cookie policy
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x